Sú slamky na viac použití naozaj šetrné k životnému prostrediu?
Sú slamky na viac použití naozaj šetrné k životnému prostrediu?

Plasty, plasty, plasty. Sú všade. Na základe údajov, ktoré poskytla organizácia International Coastal Cleanup, patria slamky medzi najčastejšie nájdené plasty v oceánoch. Spolu s ďalšími predmetmi výrazným spôsobom narúšajú život v oceánoch a moriach. Aj Slovensko prispieva k znečisteniu. Ročne vyhodíme viac ako 100 miliónov použitých slamiek. V celej Európe je to až 36 000 000 000 - 36 miliárd slamiek ročne. Riešením by mali byť slamky na viac použití. Je to ale naozaj správna cesta? Poďme sa nato pozrieť. 

Aké sú slamky na viac použití?

Mali pomôcť životnému prostrediu tým, že ich vieme opakovane používať. Jednoducho zredukujeme množstvo odpadu, ktorý by vznikol pri používaní jednorazových. Umyjete ich a môžete použiť znovu. 

Je to však naozaj také jednoduché a hlavne je to aj ekologické? Existuje viacero dôvodov prečo môžu byť slamky na viac použití menej ekologické, ako tie plastové.

Pri posudzovaní toho, či nahradenie nejakého produktu iným pomôže našej planéte je potrebné, aby sme sa pozreli na celý životný cyklus

Problém č.1 - UHLÍKOVÁ STOPA

Slamky na viac použití je potrebné vyrobiť. Ich výroba stojí množstvo energie a jej produkcia vytvára oxid uhličitý (CO2).

Áno, je to on. 

On spôsobuje napríklad globálne otepľovanie a topenie ľadovcov. Koľko CO2 sa celkovo vyprodukuje pri výrobe jednotlivých slamiek?

  • kovová - 217 gCO2/ slamka
  • sklenená - 65,2 gCO2/ slamka
  • bambusová - 38,8 gCO2/ slamka

Pre porovnanie, pri výrobe bežnej plastovej slamky je to približne 1,5 gCO2/slamka. Ak chceme aby bola kovová slamka viac ekologická ako plastová, musíme ju použiť až 144 krát.

Až pri 145tom použití je pre planétu prospešná z hľadiska množstva CO2.
Samozrejme nesmieme zabudnúť nato, že vďaka týmto slamkám sa zredukovalo množstvo plastového odpadu.

Problém č.2 - HYGIENA 

Slamky je potrebné po každom použití umyť. Umývajú sa špeciálnou kefkou. Nie vždy sú tieto slamky umyté dôkladne. Nesprávne umytá slamka môže byť miestom, kde sa tvoria rôzne mikróby, baktérie a plesne. Bambusové si vyžadujú umyť a vysušiť okamžite po použití.

Problém č.3 - SPOTREBA VODY 

Pitná voda je jednou z najvzácnejších komodít, ktorú na svete máme. Bez nej nie je možný život. Je potrebné aby sme ňou šetrili všade, kde je to možné.Na umytie jednej slamky je potrebné niekoľko litrov pitnej vody. Ak sa na to pozrieme globálne, sú to miliardy litrov pitnej vody, minutej len tak. A to nie je správne ani ekologické.

Vedeli ste, že ...

… používanie jednorazových plastových výrobkov sa aj na Slovensku od začiatku budúceho roka zásadne zmení?

Až tak, že používanie mnohých výrobkov sa prakticky zruší. 

Európska únia chce okrem toho do roku 2025 zvýšiť recykláciu plastových fliaš až na 90 percent. Ale napríklad aj prinútiť výrobcov a distribútorov cigariet na zatiaľ dve opatrenia: zvyšovať povedomie o triedení a aj odhadzovaní ohorkov tam, kam patria.

Aké slamky by sme teda mali používať?

Také, pri ktorých výrobe sa vyprodukuje minimum CO2, nemusia sa umývať a po vyhodení nezaťažuju životné prostredie. Ideálnou náhradou by bola slamka, ktorá sa nemusí vyrábať a pochádza z prírody. Takou presne sú naše Pšeničné slamky.

  • nevyrábajú sa, len sa spracuje slama, ktorá by inak skončila zapravená v pôde, alebo by bola spálená
  • tým, že sa nevyrábajú, pri ich produkcii vzniká len zanedbateľné množstvo CO2
  • nemusia sa umývať - šetria množstvo vody
  • sú bezpečné - spĺňajú prísne hygienické normy pre predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami
  • sú 100% prírodné - ich používanie nijako nezaťažuje životné prostredie. Po vyhodení sa stávajú súčasťou prírody.

Záver

Slamky na viac použití majú výhodu, že čím viac ich používame, tým viac šetríme životné prostredie a redukujeme množstvo plastového odpadu. Na druhej strane majú rezervy pri výrobe, používaní a čistení.

Ak chceme konať a žiť ekologicky, pozrime sa na svoje činy zo širšej perspektívy. Každý čin a každá zmena môže mať významný dopad na životné prostredie. 

Aj keď sa zdá, že je naše konanie správne, nie vždy to tak je. Preto sa musíme dôkladne presvedčiť o tom, že naším konaním neposúvame problémy niekam inam. Ako na to? Prečítajte si naše ďalšie články. Opäť sa dozviete niečo užitočné.